Ordutegiak

HH2 A ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA OSTEGUNA OSTIRALA
09:30- 10:15 OHIT./KORROA OHIT./KORROA OHIT./KORROA OHIT./KORROA OHIT./KORROA
10:15- 11:00 MAHAIKO LANA MAHAIKO LANA MAHAIKO LANA MAHAIKO LANA MAHAIKO LANA
11:00 -11:30 MOTRIZITATEA MOTRIZITATEA MOTRIZITATEA MOTRIZITATEA MOTRIZITATEA
11:30 -12:00 JOLASTORDUA JOLASTORDUA JOLASTORDUA JOLASTORDUA JOLASTORDUA
12:00- 13:00 JOLAS LIBREA/

OHITURAK

JOLAS LIBREA/

OHITURAK

JOLAS LIBREA/

OHITURAK

JOLAS LIBREA/

OHITURAK

JOLAS LIBREA/

OHITURAK

15:00 -15:45 EUSKARA PLASTIKA EUSKARA PLASTIKA EUSKARA PLASTIKA EUSKARA PLASTIKA EUSKARA PLASTIKA
15:45 -16:30 JOLASTORDUAOHIT./MUSIKA JOLASTORDUA

OHIT./MUSIKA

JOLASTORDUA

OHIT./MUSIKA

JOLASTORDUA

OHIT./MUSIKA

JOLASTORDUA

OHIT./MUSIKA

 

HH2 B ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA OSTEGUNA OSTIRALA
09:30- 10:15 OHIT./KORROA OHIT./KORROA OHIT./KORROA OHIT./KORROA OHIT./KORROA
10:15- 11:00 JOLAS LIBREA JOLAS LIBREA JOLAS LIBREA JOLAS LIBREA JOLAS LIBREA
11:00 -11:30 MOTRIZITATEA MOTRIZITATEA MOTRIZITATEA MOTRIZITATEA MOTRIZITATEA
11:30 -12:00 JOLASTORDUA JOLASTORDUA JOLASTORDUA JOLASTORDUA JOLASTORDUA
12:00- 13:00 MAHAIKO LANA/OHITURA MAHAIKO LANA/OHITURAK MAHAIKO LANA/OHITURAK MAHAIKO LANA/OHITURAK MAHAIKO LANA/OHITURA
15:00 -15:45 EUSKARA PLASTIKA EUSKARA PLASTIKA EUSKARA PLASTIKA EUSKARA PLASTIKA EUSKARA PLASTIKA
15:45 -16:30 JOLASTORDUAOHIT./MUSIKA JOLASTORDUA

OHIT./MUSIKA

JOLASTORDUA

OHIT./MUSIKA

JOLASTORDUA

OHIT./MUSIKA

JOLASTORDUA

OHIT./MUSIKA

 

 

HH3 ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA OSTEGUNA OSTIRALA
9:30-10:15 OHITURAK OHITURAK OHITURAK OHITURAK OHITURAK
10:15-11:00 TXOKOAK TXOKOAK TXOKOAK TXOKOAK TXOKOAK
11:00 11:30 EUSKARA EUSKARA EUSKARA EUSKARA EUSKARA
11:30-12:00 JOLASTORDUA JOLASTORDUA JOLASTORDUA JOLASTORDUA JOLASTORDUA
12:00-13:00 ERLIJIOA/HJA

(12:15)

TXOKOAK

OHITURAK

TXOKOAK

OHITURAK

TXOKOAK

OHITURAK

TXOKOAK

OHITURAK

15:00-15:45 TAILERRAK PLASTIKA PSIKOMOTRIZITATEA PLASTIKA PLASTIKA
16:00-16:30 MUSIKA/OHIT MUSIKA/OHIT PSIKOMOTRIZITATEA MUSIKA/OHIT MUSIKA/OHIT

 

 

HH4 ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA OSTEGUNA OSTIRALA
9:30-10:15 OHITURAK OHITURAK OHITURAK OHITURAK OHITURAK
10:15-11:00 TXOKOAK ERLIJIOA/HJA MUSIKA TXOKOAK TXOKOAK
11:00 11:30 EUSKARA EUSKARA EUSKARA EUSKARA EUSKARA
11:30-12:00 JOLASTORDUA JOLASTORDUA JOLASTORDUA JOLASTORDUA JOLASTORDUA
12:00-13:00 TXOKOAK TXOKOAK TXOKOAK TXOKOAK TXOKOAK
15:00-15:45 TAILERRAK16:00 TXOKOAK INGELESA PSIKO. INGELESA
15:45-16:30 OHITURAK OHITURAK OHITURAK PSIKO OHITURAK

 

 

HH5 ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA OSTEGUNA OSTIRALA
9:30-10:15 OHITURAK OHITURAK OHITURAK OHITURAK OHITURAK
10:15- 11:00 TXOKOAK TXOKOA K TXOKOAK TXOKOAK TXOKOAK
11:00 -11:30 TXOKOAK EUSKERA TXOKOAK EUSKERA TXOKOAK
11:30 – 12:00
12:00- 13:00 EUSKERA ERLIJIO/HJA MUSIKA 12:15-13:00 TXOKOAK EUSKERA
15:00 -15:45 TAILERRAK

15:00- 16:00

INGELESA TXOKOAK INGELESA PSIKO.
15:45 – 16:30 OHITURAK OHITURAK OHITURAK OHITURAK PSIKO

 

 

LH1 ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA OSTEGUNA OSTIRALA
9:30 – 10:15 EUSKERA EUSKERA EUSKERA EUSKERA H. F.
10:15 – 11:00 ERLIJ. / BALOR GAZTE EUSKERA NATURA H. F.
11:00 – 11:30 PATIOA PATIOA PATIOA PATIOA PATIOA
11:30 – 12:15 INGELESA MATEMATIKA MATEMATIKA GAZTE EUSKERA
12:15 – 13:00 MATEMATIKA MUSIKA GIZARTE MATEMATIKA MATEMATIKA
15:00 – 15:45 H. F. NATURA PLASTIKA EUSKERA INGELESA
15:15 – 14:30 H. F. TUTORETZA PLASTIKA GIZARTE TUTORETZA

 

LH2 ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA OSTEGUNA OSTIRALA
9:30-10:15 EUSKARA MATEMATIKA EUSKARA EUSKARA EUSKARA
10:15- 11:00 ERLIJ/BALOR GAZTELANIA MATE MUSIKA EUSKARA
11:00 -11:30
11:30 – 12:15 EUSKARA HF GIZARTE GAZTELANIA NATURA
12:15- 13:00 HF HF EUSKARA MATEMATIKA INGELESA
15:00 -15:45 MUSIKA NATURA TUTORETZA TUTORETZA GAZTELANIA
15:45 – 16:30 GIZARTE MATEMATIKA INGELESA PLASTIKA MATEMATIKA

 

LH3 ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA OSTEGUNA OSTIRALA
09:30-10:15 MATEMATIKA INGELERA EUSKERA EUSKERA MATEMATIKA
10:15-11:00 GAZTELERA MATEMATIKA INGELERA INGELESA EUSKERA
11:00-11:30
11:30-12:15 BALIOAK/ERL GAZTELERA HF MATEMATIKA GAZTELERA
12:15-13:00 EUSKERA TUTORETZA HF NATUR HF
13:00-15:00
15:00-15:45 NATUR GIZARTE EUSKERA GAZTELERA PLASTIKA
15:45-16:30 MUSIKA GIZARTE MATEMATIKA EUSKERA PLASTIKA

 

LH4 ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA OSTEGUNA OSTIRALA
09:30-10:15 H.F. MATEMATIKA EUSKARA MUSIKA MATEMATIKA
10:15-11:00 H.F. INGELESA H.F. MATEMATIKA INGELESA
11:00-11:30
11:30-12:15 ERLIJIO/BALOREAK GAZTELANIA MATEMATIKA INGELESA GAZTELANIA
12:15-13:00 NATUR NATURA GAZTELANIA EUSKARA ART
13:00-15:00
15:00-15:45 MATEMATIKA MUSIKA GIZARTE GAZTELANIA EUSKERA
15:45-16:30 EUSKARA EUSKARA GIZARTE EUSKERA TUTORETZA

 

LH 5 ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA OSTEGUNA OSTIRALA
9:30-10:15 MATE MATE INGELESA H F EUSKARA
10:15- 11:00 GIZA/NATURA EUSKARA EUSKARA H F GIZA/NATURA
11:00 -11:30
11:30 – 12:15 GAZTE INGELESA GAZTE MATE INGELESA
12:15- 13:00 NATUR ING GIZA -NATURA MATE EUSKARA MATE
15:00 -15:45 PLASTIKA BALOREAK/

ERLIJIOA

MUSIKA BERTSOLARITZ/TUTORETZA GAZTE
15:45 – 16:30 PLASTIKA GAZTE GIZA/NATURA GAZTE EUSKARA

 

LH6 ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA OSTEGUNA OSTIRALA
9:30-10:15 INGELESA H.F. MATE EUSKARA INGELESA
10:15- 11:00 MATE H.F. NATURA MATE MATE
11:00 -11:30
11:30-12:15 GAZTE EUSKARA GAZTE MUSIKA NATURA INGELESEZ
12:15- 13:00 EUSKARA INGELESA MATE INGELESA EUSKARA
15:00 -15:45 GIZARTE BALOREAK/ ERLIJIOA EUSKARA TUTORETZA GAZTE
15:15 – 16:30 PLASTIKA GAZTE GIZARTE GAZTE NATURA